Chú Đại Bi – Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)Kính mời Quý vị tải và cài đặt App Chú Đại Bi ( miễn phí) (Nếu dùng điện thoại hệ điều hành Android), không cần kết nối Internet vẫn nghe được tại địa chỉ:

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Công dụng của Chú Đại Bi – Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Nếu có chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong một ngàn muôn ức kiếp sanh tử.
Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, con thề không thành Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, con thề không thành chánh giác. Tụng trì Thần Chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài con thề không thành Chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần Chú Đại Bi như không chuyển nữ thành nam con thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đổi mười phương Đạo Sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì thần chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mười phương Đạo Sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch báng pháp, báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa pháp, trộm của tăng kỳ làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: Kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng cũng có thể làm nhân Bồ đề về kiếp xa sau.
Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì thần chú Đại Bi, thì không bị mười lăm việc chết xấu, sẽ được mười lăm chỗ sanh tốt.
Bồ tát lại nói tiếp: Nếu kẻ thiện nam, thiện nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm bồ đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn. Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan đốt đèn, dùng hương hoa và các thức ăn uống để cúng dường, buộc tâm một chỗ chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà tụng trì. Lúc ấy sẽ có Nhật Quang Bồ tát, Nguyệt Quang Bồ tát cùng vô lượng thần tiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm…

Kính mời quý vị nghe nhạc Chú Đại Bi trên kênh mới:

Nguồn: https://xegrab.com/

Xem thêm bài viết khác: https://xegrab.com/cong-nghe/

All Comments

 • nhung ngay khong quen tap 2

  li trankiTV July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Lạy mẹ Quan âm.

  Thanh Vân Lê July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát linh thiêng gian tay che trở cho ba mẹ , gia đình và người thân trong gia đình con có thật nhiều sức khỏe gặp nhiều may mắn, nam mô a Di Đà,nam mô a Di Đà Phật ,nam mô a Di Đà Phật.

  Liêm Đoàn July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • 🙏🙏🙏🇻🇳🇻🇳🇻🇳🙏🙏🙏🇻🇳🇻🇳🇻🇳🙏🙏🙏🇻🇳🇻🇳🇻🇳🙏🙏🙏🇻🇳🇻🇳🇻🇳🙏🙏🙏🇻🇳🇻🇳🇻🇳🙏🙏🙏🇻🇳🇻🇳🇻🇳🙏🙏🙏🇻🇳🇻🇳🇻🇳🙏🙏🙏🇻🇳🇻🇳🇻🇳🙏🙏🙏🙏

  mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Hây rê

  Hưởng Lê July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Trước khi niệm Phát nguyện như bồ tát dạy
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau biết tất cả Pháp.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm được mắt trí huệ.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau độ các chúng sanh.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm được phương tiện khéo.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm được qua biển khổ.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau được giới định đạo.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm lên non niết bàn.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau về nhà vô vi.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

  Nếu con hướng về nơi non đao,

  Non đao tức thời liền sụp đổ.

  Nếu con hướng về lửa, nước sôi.

  Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

  Nếu con hương về cõi địa ngục,

  Địa ngục liền mau tự tiêu tan.

  Nếu con hướng về loài ngã quỷ,

  Ngã quỷ liền được tự no đủ.

  Nếu con hướng về chúng Tu la,

  Tu la tâm ác tự điều phục.

  Nếu con hướng về các súc sanh,

  Súc sanh tự được trí huệ lớn.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm (10 lần)
  (chuông, lạy)

  Quyền Hoàng July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nan linh cảm quán thế âm bồ tát

  Cương Vũ July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mo a di da phat

  hang le July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Năm mô a di đà phật

  Bang Do July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mo a di đa phat🙏🙏🙏🙏

  Tuyen Phan July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Huấn Hoàng July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • kkkkl

  Bùi Hiếu Anh July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát con Cầu xin mẹ che chở cho em con tai qua nạn khỏi 🙏🙏🙏

  Y Nguyen July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Nulraz July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Con cầu xin hội thượng Phật Bồ tát phù hộ cho toàn thế giới tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ và thoát khỏi căn bệnh oái ác covid 19và thiên tai bão lũ
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn mẹ hiền quan thế âm bồ tát
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn mẹ hiền quan thế âm bồ tát
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn mẹ hiền quan thế âm bồ tát

  Thanh Tống July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Con khổ tâm lắm, con ko biết phải làm thế nào ngay lúc này, Con xin Phật Quan Âm chỉ đường dẫn lối cho con về đúng hướng. Con xin Nam Mô A Di Đà Phật, Con xin Nam Mô A Di Đà Phật, Con xin Nam Mô A Di Đà Phật.

  phuong hue Tran July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Mong bà quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì cho con để con vượt qua khó khăn trong cuộc sống ,thực hiện được ước mơ của mình và mong cho những điều ước của con có thể thành sự thật.nam mô a di đà phật.

  Gia huy Lê July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Phật Quan Âm phù hộ cho gia đình con được Bình An, Khỏe Mạnh, cho vợ chồng con vượt qua những thử thách hiện tại, cho chúng con ko còn cãi vã, sống yêu thương hoà thuận với nhau, cho chúng con ko còn tính nóng giận, cho các con con có cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc…Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật.

  phuong hue Tran July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mô a di đà Phật

  Thanh Lê July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mô adi đà phật

  Gốc Bồ Đề July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát. Con cầu xin mẹ che chở cho em con tai qua nạn khỏi 🙏🙏🙏

  Y Nguyen July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • Nam mô a di đà phật, con cầu xin quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, phù hộ độ trì cho con của con khoẻ mạnh chào đời suôn sẻ 🙏🏻

  吃瓜群众 July 14, 2020 10:27 pm Reply
 • chú đại bi

  Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
  Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
  Nam mô a rị da bà lô yết đế,
  thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da,
  ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.

  Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
  Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế,

  thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị,

  ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa ( nama bà tát đa), na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,

  ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô,
  kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra,

  địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra
  hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị,

  tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.

  Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha.

  Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.

  Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
  Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
  Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

  Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
  Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

  minh trần July 14, 2020 10:27 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *