#HCMUNRENHU CẦU NHÂN LỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG XÃ HỘINhằm phần nào giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của đa số các bạn học sinh và phụ huynh về nhóm ngành Tài nguyên và Môi trường hiện nay, thị trường lao động có còn cần nhiều nguồn nhân lực này nữa hay không và tương lai của nhóm ngành này trong 5 đến 10 năm nữa sẻ như thế nào?
#HCMUNRE VỚI NHU CẦU NHÂN LỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DƯỚI SỰ CHIA SẺ CỦA ÔNG TRẦN ANH TUẤN – CHUYÊN GIA DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC
…………………………………………………………………………….
𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 #𝑯𝑪𝑴𝑼𝑵𝑹𝑬:
Đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̂𝒚 𝒏𝒐́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉: (028) 3991 6415
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒕𝒖𝒚𝒆𝒏𝒔𝒊𝒏𝒉@𝒉𝒄𝒎𝒖𝒏𝒓𝒆.𝒆𝒅𝒖.𝒗𝒏
𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: 𝒘𝒘𝒘.𝒕𝒖𝒚𝒆𝒏𝒔𝒊𝒏𝒉.𝒉𝒄𝒎𝒖𝒏𝒓𝒆.𝒆𝒅𝒖.𝒗𝒏
𝑪𝒉𝒂̀𝒐 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑯𝑪𝑴𝑼𝑵𝑹𝑬 – 𝑪𝑯𝑼́𝑵𝑮 𝑻𝑨 𝑳𝑨̀ 𝑴𝑶̣̂𝑻 𝑮𝑰𝑨 Đ𝑰̀𝑵𝑯
Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒆̂𝒏 𝒂̂́𝒏 𝑺𝒖𝒃𝒄𝒓𝒊𝒃𝒆 𝑲𝒆̂𝒏𝒉 𝒀𝒐𝒖𝒕𝒖𝒃𝒆 𝑯𝑪𝑼𝑴𝑹𝑬 đ𝒆̂̉ đ𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒅𝒐̃𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒍𝒊𝒑 𝒃𝒐̂̉ 𝒊́𝒄𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣ 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒉𝒆́

Nguồn: https://xegrab.com/

Xem thêm bài viết khác: https://xegrab.com/moi-truong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *