Môi trường kinh doanh: Rào cản từ chi phí không chính thứcChi phí không chính thức là chỉ số thành phần thứ 5 cấu tạo nên bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI (chiếm trọng số 10%). Chỉ số thành phần này được đưa vào bộ chỉ số PCI nhằm đo lường các khoản chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải .Trong thời gian qua, chi phí không chính thức gây khá nhiều bức xúc cho doanh nghiệp khi đến làm việc tại các cơ quan hành chính. Tuy nhiên, Sức nóng của cải cách đang gia tăng nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp (DN), đặc biệt là giảm gánh nặng chi phí. Tiếp tục vệt đề tài “Môi trường kinh doanh”, chương trình LSDN tuần này – P7 – sẽ tập trung phân tích câu chuyện “rào cản từ chi phí không chính thức”

#VITV, #COVID19, #CORONA
► Ấn Đăng ký ngay và nhấn chuông để nhận thông tin mới nhất về dịch bệnh corona (Covid-19) update 24/7
► Kênh thông tin chính thức của VITV
© Bản quyền thuộc về VITV

Nguồn: https://xegrab.com/

Xem thêm bài viết khác: https://xegrab.com/moi-truong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *