Sinh viên – Ứng dụng BIM cho đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựngDiễn giả:
1. Bạn Tạ Duy Thành – 15X7 – Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc
2. Bạn Trần Văn Đạt và Nguyễn Hữu Phát – Khoa Công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT
——————-
Mục lục
+ Ý tưởng tạo chuỗi hội thảo trực tuyến cho sinh viên: 0:00:22 – 0:05:00
+ Nhóm 01: Bạn Tạ Duy Thành – 15X7 – Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc
– Bài giới thiệu 0:05:05 – 0:33:36
– Video thể hiện quá trình thi công: 0:33:36 – 0:36:26
– Phần trao đổi: 0:37:24 – 1:16:20
+ Nhóm 02: Bạn Trần Văn Đạt và Nguyễn Hữu Phát – Khoa Công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT
– Bài giới thiệu: 1:16:20 – 1:48:26
– Video thể hiện quá trình thi công: 1:48:27 – 1:53:43
– Phần trao đổi: 1:53:44 – 3:09:10
+ Phần tổng kết: 3:09:11

Nguồn: https://xegrab.com/

Xem thêm bài viết khác: https://xegrab.com/moi-truong/

All Comments

  • Anh thành giỏi quá, mọi đồ án anh dậy hay lắm mọi người.

    Đạt Danh July 16, 2020 10:05 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *