TEST MBTI (70 câu) – Khám phá tính cách bản thân | Ts tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc HiếuBạn có thể tìm hiểu kiểu tính cách của mình phù hợp với nhóm nghề nào thông qua bài test này, đồng thời làm một dữ liệu cho quá trình chọn nghề nghiệp của bản thân (nếu là học sinh) hoặc chọn công việc phù hợp, chọn trợ lý để bù khuyết cho mình (nếu là người đi làm).

Để tìm hiểu bản thân, có tổng cộng 6 bài test, bạn có thể xem tất cả tại đây: #6baitest-NHKH

Video nằm trong dự án Hành Trang Sống do Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu sản xuất, gồm 45 khóa học online hướng dẫn kỹ năng sống cho giới trẻ & kỹ năng mềm cho người đi làm.
#hanhtrangsong #nguyenhoangkhachieu #kynangsong #tamly

Liên hệ tại:

Nguồn: https://xegrab.com/

Xem thêm bài viết khác: https://xegrab.com/tong-hop/

All Comments

  • Thế nếu số lượng A mà bằng với số lượng B thì sao anh?

    dat vu quoc July 17, 2020 8:44 pm Reply
  • sao cái bảng ghi là tổng cột 1& 2 mà anh thì lại nói tổng của cột 2 & 3 ?

    dat vu quoc July 17, 2020 8:44 pm Reply
  • Tài liệu tham khảo ở đâu ạ

    Quang Le July 17, 2020 8:44 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *